XML
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

celem zapewnienia stronom czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „budowa obiektów wraz z niezbędną rozbudową, nadbudową i przebudową z przeznaczeniem na punkt zbierania pojazdów, stację demontażu pojazdów wraz z warsztatem, zbiórką, segregacją i odzyskiem odpadów na działce ewid. Nr 373/7 w obrębie wsi Niziny gmina Orły”:
informuję, że w Urzędzie Gminy Orły w pok. Nr 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty wywieszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym kończącym postępowanie.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zawiadomienie-obwieszczenie Plik pdf 50.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-08-04
Publikujący -