Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
Obwieszczenie

BGK.V.6220.2.20.2012                                                                                                  Orły dnia; 25.10.2012 r.


O B W I E S Z C Z E N I E


         Działając na podstawie art.123 § l, w trybie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku prowadzenia postępowania po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wójt Gminy Orły stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu budynków gospodarczych na warsztat blacharsko-lakierniczy położony w obrębie Zadąbrowie, gmina Orły".

             Stosownie do art. 10 § l oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami organ administracyjny obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 5 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                  Z up. Wójta Gminy Orły

                                                                                                                           Jan Janusz

 


Otrzymują:
1. Urząd Gminy Orły +Tablica ogłoszeń
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orły
3. Sołtys wsi Zadąbrowie: Bereźnicki Zbigniew, Zadąbrowie 71 A, 37-716 Orły + tablica ogłoszeń
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Orły zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74
    ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
    ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-10-25
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-10-25 11:37
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-10-25 11:38
Dodano do archiwum Piotr Koszykowski - Administrator
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 02:20:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.