XML
KOMUNIKAT

Według rozdzielnika

Informuję, iż na podstawie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z póz. zm.), związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji Karty informacyjnej, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym.
Wójt Gminy Orły zobowiązał inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej pismem znak BGK.V6220.2.12.2012 z dnia 04.09.2012 r.
Po uzupełnieniu Kary informacyjnej przez inwestora Wójt Gminy Orły ponownie zwróci się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat blacharsko - lakierniczy położony w obrębie Zadąbrowia, gmina
Orły.
Załatwienie sprawy nastąpi w terminie 30 dni od dnia skompletowania materiału dowodowego.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
KOMUNIKAT Plik pdf 276.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-09-05
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-09-07 09:34
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-09-11 09:37
Dodano do archiwum Piotr Koszykowski - Administrator