Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
Zawiadomienie obwieszczenie

WÓJT  GMINY  ORŁY

 37-716 Orły ul. Przemyska 3

BSK-7624/6/2010-2                                           Orły, dnia 14 październik 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt. 9 oraz art. 73 ust. 1, art. 74, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr, 199 poz. 1227 ze zm.), oraz art. 61 § 4, art. 49, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 17 listopada 2000 r. Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości


że w dniu 11 października 2010 r. na wniosek inwestora: EKO-MAPOL Firma Handlowo- Usługowa Leszek Majewski, ul. Przemyska 22, 37-716 Orły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów o nazwie wg karty informacyjnej przedsięwzięcia: ,,Zakład odzysku i wykorzystania odpadów”, na działce nr 6 obr. 003 Duńkowiczki, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie

 Informuję również wszystkie uprawnione strony tego postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami, wzięcia czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania  oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pokój nr 18 w godzinach pracy urzędu w godzinach 715-1515 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Dalsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie prowadzone będą po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii organów pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów uzgodnień nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                                                                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                                                        inż. Bolesław Kostkiewicz

Publikacja:
1.  Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2.  Sołtys wsi Duńkowiczki – Kazimierz Włoch, zam. Duńkowiczki 176, 37-716 Orły
3.  Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły: www.bip.ugorly.pl

Otrzymują:

1.       Inwestor zadania: Leszek Majewski, ul. Sikorskiego 1A/4, 37-700 Przemyśl

2.       Szydłowska Janina Zofia, Duńkowiczki 63, 37-716 Orły

3.       Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Żurawicy, ul. Kwiatowa 28, 37-710 Żurawica

4.       a/a

Do wiadomości:

 
1.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl

2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

Sprawę prowadzi:

  Dorota Tysowska-Żochowska

 tel. /0-16/ 6712 693

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-10-15
Publikujący -
Dodano do archiwum
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 03:06:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.