XML
Raport

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
Numer wpisu
 Znak sprawy: L.dz.7624/5/2009
2
Nazwa dokumentu
 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
3
Zakres przedmiotowy dokumentu
budowa obiektów wraz z niezbędną rozbudową, nadbudową i przebudową, z przeznaczeniem na punkt zbierania pojazdów, stację demontażu pojazdów wraz
z warsztatem, zbiórką, segregacją i odzyskiem odpadów na działce ewid. Nr 373/7 w obrębie wsi Niziny gmina Orły
4
Data sporządzenia dokumentu
luty - kwiecień 2009
5
Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
EKOline Firma Usługowo-Handlowa Maciej Marek Buszkowice 62, 37-710 Żurawica
6
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
OCHRONA ŚRODOWISKA S.C. 37-700 Przemyśl
u. Wyb. Ojca. Św. Jana Pawła II 86/39
mgr inz. Łucja Sochacka
7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Orły
ul. Przemyska 3, 37-716 Orły
pokój nr 18,
(016) 6712 693
8
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
9
Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument
OCHRONA ŚRODOWISKA S.C. 37-700 Przemyśl
u. Wyb. Ojca. Św. Jana Pawła II 86/39
mgr inz. Łucja Sochacka
10
Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu
 EKOline Firma Usługowo-Handlowa Maciej Marek Buszkowice 62, 37-710 Żurawica
11
Uwagi
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-05-08
Publikujący -
Dodano do archiwum