XML
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
Numer wpisu
 7624/2/2009
2
Nazwa dokumentu
 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
3
Zakres przedmiotowy dokumentu
 Stacja demontażu pojazdów
z punktem zbierania pojazdów
4
Data sporządzenia dokumentu
 luty 2009
5
Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
 Ryszard Olejarz Olejarz Ryszard Firma Handlowo-Usługowa „RYN-EX” 37-717 Kaszyce, Trójczyce 57
6
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
 Zakład Inżynierii Środowiska i Wyceny Nieruchomości
„EKO-SAN” M.B.
Marian Baran
37-700 Przemyśl, ul. Skalna 48
7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 Urząd Gminy Orły
ul. Przemyska 3, 37-716 Orły
pokój nr 18
8
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
9
Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument
 
10
Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu
 
11
Uwagi
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-03-04
Publikujący -
Dodano do archiwum