XML
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

Numer wpisu

2008/E/03

2

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Warsztat naprawy pojazdów samochodowych – blacharstwo, lakiernictwo w obrębie wsi Kaszyce

4

Data sporządzenia dokumentu

marzec 2008

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Czesława Wojtowicz, Kaszyce 98,
37-717 Kaszyce

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Zakład Inżynierii Środowiska i Wyceny Nieruchomości
„EKO-SAN” M.B.
Marian Baran
37-700 Przemyśl, ul. Skalna 48

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Orły
ul. Przemyska 3, 37-716 Orły
pokój nr 8

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

Karty powiązane z podmiotem:
Zakład Inżynierii Środowiska i Wyceny Nieruchomości
„EKO-SAN” M.B.
Marian Baran
37-700 Przemyśl, ul. Skalna 48

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Karty powiązane z podmiotem:
Czesława Wojtowicz, Kaszyce 98,
37-717 Kaszyce

11

Uwagi

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-03-19
Publikujący -
Dodano do archiwum