XML
Ogloszenie Kaszyce sala 05-2008.doc
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel./fax. 0-16 6-712-693, e-mail ugolry@zetorz.com.pl ogłasza przetarg ograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223,poz.1655 ) na wykonanie robót budowlanych , instalacyjnych, wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kaszycach – dokończenie zadania„, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2009 r. CPV- 45.40.00.00-1,45.31.00.00-3,45.33.00.00-9 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 91188-2008, data zamieszczenia 30.04.2008 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogloszenie Kaszyce sala 05-2008.doc Plik doc 68.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -