XML
Wyniki kanalizacja Walawa 2008.doc
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3410/5.2/2008 Orły, dnia 28.04.2008 r. Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n. „ Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Walawa – etap III; sieć główna + przyłącza „ : 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez „ HYDROMEL „ Sp. z o.o. Szówsko, ul. Książąt Czartoryskich 23, 37-500 Jarosław

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyniki kanalizacja Walawa 2008.doc Plik doc 48.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum