XML
Wyniki samochod UG 2008.doc
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3410/4.5/2008 Orły, dnia 22.04.2008 r. Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „ Samochodu dostawczego w wersji osobowej do przewozu 9 osób na potrzeby własne Gminy Orły „ : 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez PARTNER Jarosław Pączyński ,Władysław Puczka Spółka Jawna 43-346 Bielsko Biała ul. Królewska 17

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyniki samochod UG 2008.doc Plik doc 49.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -