XML
Wyjasnienia do siwz samochod UG 2.doc
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 Orły, 26.03.2008 r. BIP Urzędu Gminy Orły dot. wyjaśnień treści siwz Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ), w związku z pismem z dnia 25.03.2008 r. ( data wpływu 26.03.2008 r. ) jednego z wykonawców w sprawie udzielenia wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „ Samochodu dostawczego w wersji osobowej do przewozu 9 osób na potrzeby własne Gminy Orły „, Gmina Orły jako zamawiający wyjaśnia :

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyjasnienia do siwz samochod UG 2.doc Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -