XML
SUW Orly i Niziny 03-2008 - uniewaznienie.doc
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3101/1.6/03/08 Orły, 25.03.2008 r. BIP Gminy Orły Dot. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ) Gmina Orły jako zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Orły i Niziny „ unieważnia postępowanie

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SUW Orly i Niziny 03-2008 - uniewaznienie.doc Plik doc 32.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum