XML
Walawa kanalizacja 03-2008 protest.doc
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3101/1.5/03/08 Orły, 21.03.2008 r. Firma GUTKOWSKI Jan GUTKOWSKI 64-100 Leszno ul. 17 stycznia 92 Rozstrzygnięcie protestu Na podstawie rt. 180 ust.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ), po rozpatrzeniu wniesionego przez Firmę GUTKOWSKI pisemnego protestu na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Orły i Niziny „, Gmina Orły jako zamawiający odrzuca protest jako wniesiony po terminie

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Walawa kanalizacja 03-2008 protest.doc Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum