XML
Wyjasnienia do siwz Walawa 03-2008 nr 2.doc
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 Ldz. 3101/1.4/03/08 Orły, 20.03.2008 r. Wykonawcy którzy otrzymali siwz dot. wyjaśnień treści siwz Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ), w związku z pismem jednego z wykonawców z dnia 19.03.2008 r. ( data wpływu 20.03.2008 r. ) w sprawie udzielenia wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Orły i Niziny „, Gmina Orły jako zamawiający wyjaśnia :

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyjasnienia do siwz Walawa 03-2008 nr 2.doc Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum