XML
Walawa ogloszenie 03-2008.doc
O G Ł O S Z E N I E --------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693, www.orly.itl.pl/bip ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655) na wykonanie robót budowlanych dla zadnia „ KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI WALAWA – ETAP III : SIEĆ GŁÓWNA + PRZYŁĄCZA „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia 56034-2008,data zamieszczenia 19.03.2008 Załączniki Walawa

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Walawa ogloszenie 03-2008.doc Plik doc 37.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -