XML
Ogloszenie - modyfikacja.doc
Orły, dnia 26-02-2008 r. Ogłoszenie modyfikacja SIWZ dotyczącej postępowania nr 2/2008 Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), Wojt Gminy Orły dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w następujący sposób: w załączniku Nr 4/1 (kosztorys ofertowy – przebudowa drogi gminnej nr 1 16379 R w Małkowicach od km 0+ 195 do km 0+ 275 ) w pozycji 10 jest podana ilość jednostek 280m² winno być 80 m² jako podstawa wyceny tej pozycji kosztorysu ofertowego. Otrzymują: 1.Strona internetowa UG Orły 2.Tablica ogłoszeń UG Orły 3.A/a.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogloszenie - modyfikacja.doc Plik doc 66.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum