XML
GZEASz-I-4317/1.1/2008 Orły, 2.01.2008 r. BIP UG Orły Na podstawie art. 15 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) Gmina Orły zawiadamia, że w konkursie na realizację zadania gminy z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych w okresie 2.01. – 30.06.2008 r., została przyjęta do realizacji oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78 Podstawą wyboru było spełnienie przez składającego ofertę wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Wójt Gminy Orły mgr inż. Ryszard Cząstka
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum