XML
ogloszenie 04.doc
Orły,dnia 04-12-2007 r. Nr procedury 30/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) informuję,że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Odbiór odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orły” 1.Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: firmę - Bogusława Dybek Zakład Oczyszczania „B i M Dybkowie” ul. W. Witosa 48 37- 710 Żurawica.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ogloszenie 04.doc Plik doc 69.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -