XML
Wyniki kanalizacja Walawa 2007.doc
Nr procedury 28/2007 Orły, dnia 12.10.2007 r. BIP UG ORŁY OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Walawa – etap II; sieć główna + przyłącza „ :

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyniki kanalizacja Walawa 2007.doc Plik doc 29.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -