XML
Ogloszenie OWOZ.doc
Orły,dnia 13-09-2007 r. Nr procedury 23/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) informuję,że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 1 16365 R od km 0+369 do km 0+436 w m-ci Zadąbrowie 2- etap” 1.Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. B.Brechta 7 03- 472 Warszawa

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogloszenie OWOZ.doc Plik doc 69.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum