XML
Wojt Gminy Orly oglasza przetarg publiczny Hnatkowice.doc
L.dz.72241/03/2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603z póź. zm.), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z późn. zm.) i uchwały Nr V/ 53 /07 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2007r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych rolnych we wsi HNATKOWICE”

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wojt Gminy Orly oglasza przetarg publiczny Hnatkowice.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -