XML
Wojt Gminy Orly oglasza publiczy przetarg - Drohojow.doc
L.dz. 72241/ 07 /2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jedn. tekst Dz. U z 2004r Nr261 poz.2603 z póź. zm.), ŧ13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z póź. zm.) i uchwały Nr VI/71/07 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2007r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi DROHOJÓW”

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wojt Gminy Orly oglasza publiczy przetarg - Drohojow.doc Plik doc 42.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum