XML
Wojt Gminy Orly oglasza przetarg publiczny - Dunkowiczki.doc
L.dz. 72241/ 02 /2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” (jedn. tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIII/288/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi DUŃKOWICZKI”

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wojt Gminy Orly oglasza przetarg publiczny - Dunkowiczki.doc Plik doc 40.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -