XML
www.doc
Orły, dnia 20-06-2007 r. Nr procedury 10/2007 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Remont dróg wewnętrznych i drogi gminnej w Kaszycach i Drohojowie.” zawarto umowę z Firmą : Przemyskie Przedsiebiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu sp. z o.o. ul. Sielecka 2 37- 700 Przemyśl Oferta wybranej firmy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu a jej cena (48.207,50 zł.) nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Publikacja: BIP UG Orły od dnia 20-06-2007 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
www.doc Plik doc 64.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -