XML
Wyniki przetargu.doc
GZEASz-V-2213-1.17/2007 Orły, 13.04.2007 r. TABLICA OGŁOSZEŃ UG ORŁY ------------------------------------------------ OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.,Nr 164,poz. 1163 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy działając w imieniu zamawiającego – Gminy Orły, w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, wykończeniowych oraz zagospodarowania zewnętrznego, dla zadania inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „, informuje 1/. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE „ HOŁYSZKO „ Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Batorego 55A

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyniki przetargu.doc Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -