XML
Orly II - marzec 2007 SIWZ BIP.doc
GMINA ORŁY Orły, 27.02.2007 r. 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel./fax 016 6712693 ............................................................ z a m a w i a j ą c y Procedura przetargowa nr 4/2007 Dokumentacja przetargowa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia większa niż równowartość kwoty 60.000 EURO a mniejsza niż kwoty określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Nr 45 z dnia 28.02.2007 r. poz. 14735 dokumentacja

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Orly II - marzec 2007 SIWZ BIP.doc Plik doc 379.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum