XML
Ogloszenie Orly II-marzec 2007.doc
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami / na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych ,wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania inwestycyjnym p.n. „ Rozbudowa budynku oświatowego Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ w terminie do dnia 15 sierpnia 2007 r. CPV-45.214210-5 Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 28.02.2007 poz. 14735

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogloszenie Orly II-marzec 2007.doc Plik doc 85.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum