XML
Zarz_dzenie Nr 49_2006 Wojta Gminy zbycie dzialek we wsi WALAWA_ Ciemierzowice i Zad_browie.doc
Zarządzenie Nr 49/2006 Wójta Gminy Orły z dnia 11 sierpnia 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r „o samorządzie gminnym” (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), realizując, wnioski Rad Sołeckich wsi Walawa i Zadąbrowie oraz uchwałę Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -