XML
Ogloszenie- drugi przetarg dla dz. nr 339_6_339_7 w Walawie L..dz.72241_04_2006 w 2007r.doc
L.dz.72241/04/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami”(jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych i gruntowych rolnych we wsi WALAWA”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -