XML
Wzór i sposób wypełnienia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
          Wzór i sposób wypełnienia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 
 
Wójt  Gminy Orły informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały Nr XVII/110/18 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019 r. w stawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2020 r. ustala się stawkę podatku od budynków mieszkalnych w kwocie 0,81 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
          W związku z powyższym wzywa się do złożenia informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych  na 2020 r. na załączonym wzorze w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Informacje należy wypełnić  przez właścicieli nieruchomości zgodnie z nakazem podatkowym. W przypadku osób zmarłych i nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego informację wypełniają spadkobiercy ( osoby zamieszkałe).
 
          W części D.2. załączonej informacji -  Budynki lub ich części należy podać powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych  mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek schodowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. W pomieszczeniach 
o kondygnacji powyżej 2,20 m zalicza się 100% powierzchni  Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się 50% powierzchni użytkowej budynku, a jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się. Należy podać łączną powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych.
Informacje należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania nie później niż do 10 stycznia 2020 roku.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
WZÓR Plik pdf 21.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
WytworzyłUrząd Gminy Orły2019-12-31
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2019-12-31 12:03
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2020-01-03 09:18
Dodano do archiwum Piotr Koszykowski - Administrator