Karta A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.
Karta B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych.
Karta C - karta informacyjna dla projektów:
- polityk, strategii, planów lub programów.
Karta D - karta informacyjna dla:
- polityk, strategii, planów lub programów.
Karta E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Karta F - karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii.
Karta G - karta informacyjna dla:
- wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
Karta H - karta informacyjna dla:
- zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Karta I - karta informacyjna dla innych dokumentów

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-03-19
Publikujący -