Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegające na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy", przewidzianego do realizacji na działkach położony nr ewid. 16/13 i 16/18 obręb
Duńkowiczki".

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 329.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-11-21
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-11-21 14:58
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-11-21 14:58

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o braku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodwy" na działka 16/13 i 16/18 w miejsocowści Duńkowiczki

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 1.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-11-08
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-11-09 16:30
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-11-12 16:31

Obwieszczenie Informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na „Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat blacharsko-lakierniczy położony na działce nr ewid. 115/2 w Obr. Zadąbrowie"

 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 322.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-11-07
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-11-08 11:59
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-11-08 12:02

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trójczycach – optymalizacja procesów technologicznych”, na działce nr 133 w Trójczycach, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 61.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-12-14
Publikujący -

OBWIESZCZENIE o wydaniu Postanowienia Wójta Gminy Orły dotyczącego odstąpienia  nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,ROZBUDOWIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRÓJCZYCACH – OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH” na działce nr 133 w Trójczycach, gmina Orły,

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 381.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-12-14
Publikujący -

Wydana została decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturalnej, etap I”

1) Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-33/21/10/jg, którym zawiadamia strony postępowania o wydaniu ww. decyzji, najpóźniej w dniu 26 listopada 2010 r. i pozostawienie przez min. 14 dni, tj. do dnia 09 grudnia 2010 r.,
2) Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-33/22/10/jg, którym zawiadamia społeczeństwo o wydaniu ww. decyzji, najpóźniej w dniu 26 listopada 2010 r. i pozostawienie przez min. 21 dni, tj. do dnia 16 grudnia 2010 r.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE 1 Plik pdf 402.12 KB
OBWIESZCZENIE 2 Plik pdf 352.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-11-29
Publikujący -

Informuję o wydaniu decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na zakład wyrobu mebli” na działce nr 328/4 w Orłach, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 280.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-11-12
Publikujący -

Decyzjia umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone z wniosku z dnia 11.10.2010 r. Inwestora: Pana Leszka Majewskiego prowadzącego firmę EKO-MAPOL Firma usługowo-Handlowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia odzysku odpadów o nazwie wg karty informacyjnej przedsięwzięcia: ,,Zakład odzysku i wykorzystania odpadów”, na działce nr 6 obr. 003 Duńkowiczki, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

Załączniki:

Decyzjia umarzająca Plik pdf 1.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-10-26
Publikujący -

W dniu 22 października 2010 r. Wójt Gminy Orły, po przeprowadzonej analizie informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia mając na względzie kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydał postanowienie, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na zakład wyrobu mebli” na działce nr 328/4 w Orłach, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 794.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-10-25
Publikujący -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Zawiadamia, o braku potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturalnej, etap I”

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 972.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-10-22
Publikujący -

Wójt Gminy Orrły, że w dniu 21 września 2010 r. na wniosek Gminnego Zakładu Usług Wodnych, ul. Wincentego Witosa 11, 37-716 Orły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,ROZBUDOWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRÓJCZYCACH – OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH” na działce nr 133 w Trójczycach, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE_OBWIESZCZENIE Plik pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-09-23
Publikujący -

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziacjię przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce nr ewid. 138 w miejscowości Małkowice"

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 676.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-30
Publikujący -

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziacjię przedsięwzięcia polegającego na "Dywersyfikacji działalności przez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warsztatem mechaniczno - wulkanizacyjnym” na działce nr 501/31 obr. 0009 Orły "

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 612.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-23
Publikujący -

Postanowienie Wójta Gminy Orły zobowiązujące Inwestora Macieja Makarowskiego do uzupełnienia Karty Informacyjnej

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-17
Publikujący -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Zawiadamia Strony, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturalnej, etap I”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 324.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-16
Publikujący -

Wójt Gminy Orły zawiadamia strony, że podejmuje czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, w której Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu Decyzją znak: SKO 4170/20/2010 z dnia 26.07.2010 r. uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Orły znak: BSK-7624/04/20-7-2010/8 z dnia 26.07.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce nr ewid. 138 w miejscowości Małkowice i przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-16
Publikujący -

Obwieszczenie znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-11/10/10/jg z dnia 29.07.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – podaje do publicznej, iż w dniu 29 lipca 2010 r. została wydania decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji Twierdzy Przemyśl.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 707.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-10
Publikujący -

Obwieszczenie znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-11/9/10/jg z dnia 29.07.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 29 lipca 2010 r. umorzone zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji Twierdzy Przemyśl. Informuję się iż, Strony mogą się zapoznać z w/w. Decyzją w Urzędzie Gminy Orły lub w siedzibie RDOŚ w Rzeszowie przy ul. Al. J. Piłsudskiego 38.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 857.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-10
Publikujący -

Zawiadamienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Dywersyfikacji działalności przez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warsztatem mechaniczno - wulkanizacyjnym” na działce nr 501/31 obr. 0009 Orły w Orłach, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 775.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-08-05
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na zakład wyrobu mebli” na działce 328/4 w Orłach

Załączniki:

Zawiadomienie Obwieszczenie Plik pdf 868.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-07-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce nr ewidencji gruntów 138 w miejscowości Małkowice   

 

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 531.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-05-25
Publikujący -

OGŁOSZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na rewitalizacji Twierdzy Przemyśl

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-05-21
Publikujący -

Zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości

 że w dniu 13 maja 2010 r. na wniosek inwestora: ,,KOBA” Marek Koba ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Dywersyfikacji działalności przez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warsztatem mechaniczno - wulkanizacyjnym” na działce nr 501/31 w Orłach, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-05-18
Publikujący -

Wójt Gminy Orły, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-użytkowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce na 138 w Małkowicach.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-05-11
Publikujący -

Postanowienie znak BSK-7624/7/2009-2010-1 na podstawie art. 113 § 1 kpa, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uzasadnieniu postanowienia Wójta Gminy Orły znak: L.dz. 7624/7/2009-9 z dnia 05.09.2009 r. 

Załączniki:

obwieszczenie Plik doc 16.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-04-19
Publikujący -

 

Postanowieni Wójta Gminy Orły wzywające inwestora do usunięcia braków w materiale dowodowym poprzez przedłożenie wykresu rozchodzenia się hałasu z planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo użytkowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na dz. 138 obręb Małkowice.

 

 

Załączniki:

Postanowienie Wójta Gminy Orły Plik pdf 1.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-03-19
Publikujący -

Wójt Gminy Orły informuję o wydaniu decyzji o środowisku uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,, przebudowie ciągu dróg gminnych publicznych nr 116376 R odcinek Walawa – kol. Zatorze wraz z przebudową mostu drogowego JNI 30000660 na przepust i odcinek Małkowice – Walawa.  

 

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 519.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-03-09
Publikujący -

Wójt Gminy Orły postanawia odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Przebudowa ciągu dróg gminnych publicznych nr 1 16376R odcinek Walawa – kol. Zatorze wraz z przebudową mostu drogowego JNI 3000660 na przepust i odcinek Małkowice–Walawa, Gmina Orły, powiat Przemyski, woj. Podkarpackie
 

Załączniki:

postanowienie Plik pdf 1.33 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-02-24
Publikujący -

WÓJT GMINY W ORŁACH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Wójt Gminy Orły wznawia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu elektrowni wiatrowej (turbina wiatrowa typ VESTAS V27-225kW) na terenie działki ew. 376/4 obręb Niziny gm. Orły w związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z d. 02 grudnia znak: SKO 0232/43/2009 uchylającą decyzję Wójta Gminy Orły z dnia 14.09.2009 r., znak: L.dz.7624/1/2009-10 i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I istancji.
2. W dniach od 18 stycznia 2010 r. do 08 lutego 2010 r. każdy może zapoznać się
z wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko, oraz wszystkimi innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie. W tym samym terminie można zgłaszać pisemne uwagi dotyczące przedmiotowego sprawy. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3, w pokoju 18, w godzinach 7.15 - 15.15.
 

Załączniki:

obwieszczenie, postanowienie Plik pdf 372.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-01-20
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 ORŁY, UL. PRZEMYSKA 3
Znak: BSK-7624/04/2007-2010/1                               Orły, dnia 12.01.2010 r.

POSTANOWIENIE


Działając na podstawie art. 123, art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm)
Postanawiam
1. Wznowić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie, na działce nr ewid. gruntów 138 w miejscowości Małkowice- inwestor: Lesław Wojdyła zam. Małkowice 7, 37-716 Orły.
2. Zobowiązać Pana Lesława Wojdyłę do uzupełnienia raportu złożonego w marcu 2007r. przez wnioskodawcę w następujące elementy (dokumentację):
a. Wypis z ewid. gruntów i mapę ewidencyjną poświadczoną przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granic, którego dotyczy w/w raport oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie,
b. przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania.
3. Ustalić termin dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 60 dni od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia.
 

Załączniki:

postanowienie BIP 12 01 2010 Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-01-13
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły ul. Przemyska 3

L.dz. 7623/9/09-11 Orły, dnia 08.12.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.); celem zapewnienia stronom czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku odlewni żeliwa o pomieszczenia magazynu surowców w Orłach na działce nr ew. 238/52, realizowanego przez Firmę KAW-MET Pana Marka Kawińskiego, zamieszkałego
w miejscowości Orły ul. Krakowska 11, 3771 6 Orły.
Informuję, że w Urzędzie Gminy Orły w pok. Nr 18 od poniedziałku do piątku
w godz. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty wywieszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym kończącym tok postępowania.

Z up. Wójta
inż. Bolesław Kostkiewicz


Publikacja:
1.Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Orły
2. Sołtys wsi Orły - Pani Helena Kasprzyk, ul. Krakowska 2, 37-716 Orły + tablica ogłoszeń
3.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl/

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-12-08
Publikujący -


WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły ul. Przemyska 3

L.dz.7624/10/2009-2 Orły, dnia 08.12.2009 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Orły toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ,,przebudowie ciągu dróg gminnych publicznych nr 116376 R odcinek Walawa – kol. Zatorze wraz
z przebudową mostu drogowego JNI 30000660 na przepust i odcinek Małkowice – Walawa”.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Przemyska 3.

W ciągu 21 dni licząc od daty ukazania się Zawiadomienia - Obwieszczenia każdy może zapoznać aktami sprawy. Dokumenty znajdują się do wglądu w budynku Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3, w pokoju nr 18 w godzinach 715-1515. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku.
Z up. Wójta
inż. Bolesław Kostkiewicz

 

 


Otrzymują:
1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
2.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
3.a/a

Publikacja:
1.Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2.Sołtys wsi Walawa- Pan Jan Szeremeta zam. Walawa 81 A, 37-716 Orły /tablica ogłoszeń wsi Walawa/
3.Sołtys wsi Małkowice- Pan Eugeniusz Wilk zam. Małkowice 60, 37-716 Orły /tablica ogłoszeń we wsi Małkowice/
4.Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły: www.bip.ugorly.pl
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-12-08
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły ul. Przemyska 3
Orły, dnia 23.11.2009r.
L.dz.7624/ 9 /2009-9

 


ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227); Wójt Gminy Orły zawiadamia, że dnia 23.11.2009 r., znak L.dz.7624/9/2009-8 wydane zostało przez Wójta Gminy Orły postanowienie zwalniające inwestora Odlewni KAW-MET Marek Kawiński zam.
ul. Krakowska 11, 37-716 Orły od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa budynku odlewni żeliwa o pomieszczenia magazynu surowców w Orłach na działce 238/52”.
Postanowienie Wójta Gminy Orły w/w sprawie jest dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Orły w pokoju Nr 18 w godzinach urzędowania: 715 - 1515
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Orły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

Z up. WÓJTA
inż. Bolesław Kostkiewicz

Publikacja:
1.Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Orły
2.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl/
3.Strony wg odrębnego wykazu

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-11-23
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 ORŁY, UL. PRZEMYSKA 3
L.dz.7624/04/2007-2009/5                                                                          Orły, dnia 05.11.2009 r.

POSTANOWIENIE


Działając na podstawie art. 123, art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm), art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2009r. Sygn. akt. II SA/Rz 114/09:


Postanawiam


1. Wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie, na działce nr ewid. gruntów 138 w miejscowości Małkowice- inwestor: Lesław Wojdyła zam. Małkowice 9, 37-716 Orły.
2. Zobowiązać Pana Lesława Wojdyłę do uzupełnienia raportu złożonego w marcu 2007r. przez wnioskodawcę w następujące elementy (dokumentację):
a. wypis gruntów i mapę ewidencyjną poświadczoną przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granic, którego dotyczy w/w raport oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie,
b. wykonać pomiar hałasu wraz z wykresem rozchodzenia się hałasu z planowanego przedsięwzięcia sporządzonego na mapie ewidencyjnej gruntów,
c. wykonać analizę zmienności przestrzennej zadymiania (z komentarzem) czyli rozkład prawdopodobieństwa siły i kierunku wiatru wiejącego na danym terenie podczas spalania odpadów w różnych czynnikach atmosferycznych, które mogą wpływać na rozprzestrzenianie się dymu lub innych zanieczyszczeń,
d. wykonać badania dotyczącej emisji sumy lotnych związków organicznych wraz z komentarzem podczas spalania odpadów,
3. Ustalić termin dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 60 dni od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia

Uzasadnienie

Wyrokiem Sygn. akt IISA/Rz 114/09 z dnia 15 lipca 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrując skargę Pani Anny Baran od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu nr SKO 0236/76/2008, uchylił zaskarżona decyzję SKO a także poprzedzającą ją decyzje Wójta Gminy Orły z dnia 15 września 2008r. nr 7627/4a/07/08. Decyzją nr 7627/4a/07/08 Wójt Gminy Orły określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce nr ewid. gruntów 138 w miejscowości Małkowice.
Sąd Administracyjny dokonując analizy dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego stwierdził, że wniesiona skarga zasługiwała na uwzględnienie. Punktem odniesienia do oceny legalności zaskarżonej decyzji była zasada przezorności wyrażona w art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz 150 ze zm.). Uznał, że przy rozpoznawaniu oddziaływania na środowisko pochodzącego z wnioskowanego zamierzenia należy, kierując się przezornością podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Kończąc uzasadnienie wyroku Sąd wskazał na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego uwzględniającego znacznie szerszy krąg stron postępowania. Za strony postępowania Sąd wskazał również te strony, których oddziaływanie może dotyczyć wnioskowana zmiana sposobu użytkowania. Krąg tych osób został ustalony na podstawie wykonanego raportu (wykres analizy pomiarów stężeń PM 10 i CO2). Nie jest on ostatecznie zamknięty gdyż jak wskazuje to Sąd niezbędne jest wykonanie dodatkowych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na ,,tereny działek sąsiednich”, leżących nie tylko w granicy działki nr 138 w m. Małkowice.
W związku tym organ postanowił kierując się wytycznymi wyroku Sądu Administracyjnego, wezwać inwestora do przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2.


Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w Orłach w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

                                                                                                                                Zastępca Wójta
                                                                                                                     inż. Bolesław Kostkiewicz
Publikacja:
1. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2. Sołtys wsi Małkowice- Pan Eugeniusz Wilk, zam. Małkowice 60, 37-716 Orły
3. Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły: www.bip.ugorly.pl/
Otrzymują:
1. Strony wg odrębnego wykazu
2. a/a
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
2. Starosta Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

 

 

 

 

 

Opracowała:
mgr inż. Dorota Tysowska-Żochowska
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-11-09
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły ul. Przemyska 3

L.dz.7624/8/2009 Orły, dnia 28.10.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.); celem zapewnienia stronom czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu na potrzeby zakładu usługowego wymiany i wulkanizacji opon zlokalizowanej na działce nr 269/4 w miejscowości Kaszyce”, Referat Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zawiadamia, że dnia 28 października 2009r. wydana została przez Wójta Gminy Orły Decyzja Środowiskowa dla w/w. przedsięwzięcia.
Informuję, że w Urzędzie Gminy Orły w pok. Nr 18 od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty wywieszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym kończącym tok postępowania.

Z up. WÓJTA
inż. Bolesław Kostkiewicz
Zastępca Wójta


Publikacja:
1.Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Orły
2. Sołtys wsi Duńkowiczki - Kazimierz Włoch, zam. Duńkowiczki 176, 37-716 Orły + tablica ogłoszeń
3.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl/

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-10-28
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły ul. Przemyska 3
L.dz.7624/8/2009 Orły, dnia 19.10.2009 r.

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 113 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.); prostuję
z urzędu błędy pisarskie w postanowieniu Wójta Gminy Orły znak: L.dz.7624/8/2009 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu na potrzeby zakładu usługowego wymiany i wulkanizacji”, polegające na:
- w sentencji decyzji na str. 1:
zamiast wyrazów
„po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Romaniuka”
powinno być:
„po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Romaniaka”
- w uzasadnieniu decyzji w wierszu 1, na str. 1:
zamiast wyrazów
„wniosek Pana Roberta Romaniuka”
powinno być:
„wniosek Pana Roberta Romaniaka”


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 113 § 1 kpa „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”. Powyższy przepis upoważnia organ do dokonania sprostowania oczywistej omyłki z urzędu. Wójt Gminy Orły jest więc uprawniony do wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki działając
z urzędu.
W toku postępowania ustalono, że w postanowieniu Wójta Gminy Orły znak: L.dz.7624/8/2009
z dnia 13.10.2009 r. w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu na potrzeby zakładu usługowego wymiany i wulkanizacji”, zlokalizowanego na działce nr ew. 269/4
w Kaszycach popełniono oczywisty błąd pisarski polegający na przekłamaniu nazwiska Pana Romaniaka na Romaniuka.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należało orzec jak powyżej.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w Orłach w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta inż. Bolesław Kostkiewicz

Publikacja:
1. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2. Sołtys wsi Kaszyc- Pani Maria Polehojko, zam. Kaszyce 92, 37-717 Kaszyce
3. Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl
Otrzymują:
1. Inwestor zadania: Robert Romaniak, Kaszyce nr 62, 37-717 Kaszyce
2. Według odrębnego wykazu
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
2. Starosta Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-10-20
Publikujący -

 

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły ul. Przemyska 3

L.dz.7624/7/2009 Orły, dnia 15.10.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.); celem zapewnienia stronom czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa budynku handlowo-usługowego dla stacji obsługi środków transportu: wymiana, wulkanizacja
i sprzedaż opon zlokalizowanej na działce nr 3/4 w miejscowości Duńkowiczki”, Referat Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zawiadamia, że dnia 15 października 2009r. wydana została przez Wójta Gminy Orły Decyzja Środowiskowa dla w/w. przedsięwzięcia.
Informuję, że w Urzędzie Gminy Orły w pok. Nr 18 od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty wywieszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym kończącym tok postępowania.

Z up. WÓJTA
inż. Bolesław Kostkiewicz
Zastępca Wójta


Publikacja:
1.Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Orły
2. Sołtys wsi Duńkowiczki - Kazimierz Włoch, zam. Duńkowiczki 176, 37-716 Orły + tablica ogłoszeń
3.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl/

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-10-15
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły ul. Przemyska 3


L.dz.7624/7/2009                                                                                               Orły, dnia 13.10.2009r.

 


ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227); Wójt Gminy Orły zawiadamia, że dnia 05.10.2009 r., znak L.dz.7624/7/2009-9 wydane zostało przez Wójta Gminy Orły postanowienie zwalniające inwestora: P. Roberta Romaniuka zam. Kaszyce 62, 37-717 Kaszyce od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu na potrzeby zakładu usługowego wymiany i wulkanizacji opon” zlokalizowanego na działce ew. nr 269/4 w miejscowości Kaszyce gm. Orły, powiat Przemyski, woj. Podkarpackie.
Postanowienie Wójta Gminy Orły w/w sprawie jest dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Orły w pokoju Nr 18 w godzinach urzędowania: 715 - 1515
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Orły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.


Z up. Wójta
inż. Bolesław Kostkiewicz

Zastępca Wójta


Publikacja:
1. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Orły
2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl/

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-10-13
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY

L.dz.7624/7/2009-3                                                                                 Orły, dnia 23.09.2009 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) art. 8, art. 31, art. 32 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

Podaję do publicznej wiadomości informację:


że na wniosek z dnia 21.09.2009 r. Pana Roberta Romaniuka zam. Kaszyce 62, 37-717 Kaszyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażu na potrzeby zakładu usługowego wymiany i wulkanizacji opon na działce nr 269/4 w Kaszycach.

Inwestor przedsięwzięcia :
Robert Romaniak, Kaszyce nr 62, 37-717 Kaszyce.

W ciągu 21 dni licząc od daty ukazania się Zawiadomienia - Obwieszczenia każdy może zapoznać z aktami sprawy. Dokumenty znajdują się do wglądu w budynku Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3, w pokoju nr 18 w godzinach 715-1515. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku.


z up. Wójta
inż. Bolesław Kostkiewicz
Zastępca Wójta

Publikacja:
1. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2. Sołtys wsi Kaszyc- Pani Maria Polehojko, zam. Kaszyce 92, 37-717 Kaszyce
3. Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły http://www.bip.ugorly.pl
 

Otrzymują:
1. Inwestor zadania: Robert Romaniak, Kaszyce nr 62, 37-717 Kaszyce
2. Pani Stanisława Grabowska zam. Kaszyce 165, 37-717 Kaszyce
3. Pani Maria Hajduk zam. Kaszyce 69, 37-717 Orły
4. a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
2. Starosta Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-09-23
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227); Wójt Gminy Orły zawiadamia, że dnia 14.09.2009 r., znak L.dz.7624/1/2009-10 wydana została przez Wójta Gminy Orły decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu elektrowni wiatrowej (turbina wiatrowa typ VESTAS V27-225kW) na terenie działki ew. 376/4 obręb Niziny.

Decyzja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Orły w pokoju Nr 18

 

Załączniki:

zawiadomienie obwieszczenie Plik pdf 109.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-09-14
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227); Wójt Gminy Orły zawiadamia, że dnia 21.08.2009 r., znak L.dz.7624/5/2009-07 wydana została przez Wójta Gminy Orły decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „budowa obiektów wraz z niezbędną rozbudową, nadbudową i przebudową z przeznaczeniem na punkt zbierania pojazdów, stację demontażu pojazdów wraz z warsztatem, zbiórką, segregacją
i odzyskiem odpadów na działce ewid. Nr 373/7 w obrębie wsi Niziny gmina Orły”
Decyzja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Orły w pokoju Nr 18
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-08-21
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227); Wójt Gminy Orły zawiadamia, że dnia 18.08.2009 r., znak L.dz.7624/2/2009-06, została wydana przez Wójta Gminy Orły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu budynków
i urządzeń dla stacji demontażu pojazdów z myjnią i lakiernią samochodową na terenie dawnej bazy SKR, Nr dz. ewidencyjnej 79 i 81 obręb Trójczyce”
Decyzja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Orły w pokoju Nr 18
 

Załączniki:

zawiadomienie-obwieszczenie Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-08-18
Publikujący -

Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071),
postanawiam
wznowić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu elektrowni wiatrowej (turbina wiatrowa typ VESTAS V27-225kW) na terenie działki ew. 376/4 obręb Niziny

 

Załączniki:

POSTANOWIENIE Plik pdf 93.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-07-16
Publikujący -

Na podstawie art. 113 §1 i 2 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.); prostuję
z urzędu błędy pisarskie
w decyzji Wójta Gminy Orły znak: L.dz.7624/4/2009-08 z dnia 10.06.2009 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni wiatrowej typ VESTAS V27-225kW na wieży o wysokości 30m, Nr dz. ewidencyjnej 380 obręb wsi Niziny gmina Orły

Załączniki:

postanowienie Plik pdf 81.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-06-18
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Orły zawiadamia, że dnia 10.06.2009 r., znak L.dz.7624/4/2008-08, została wydana przez Wójta Gminy Orły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni wiatrowej typ VESTAS V27-225kW na wieży o wysokości 30m, Nr dz. ewidencyjnej 311 obręb wsi Niziny gmina Orły”.
Decyzja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Orły w pokoju Nr 18
 

Załączniki:

zawiadomienie obwieszczenie Plik pdf 85.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-06-12
Publikujący -

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni wiatrowej typ WindWorld W2800 150kW
na wieży o wysokości 30m, Nr dz. ewidencyjnej 311 obręb wsi Wacławice gmina Orły”
brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 527.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-05-05
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071) Wójt Gminy Orły zawiadamia, że dnia 15.04.2009 r., znak L.dz.7624/4/2008-09-06, została wydana przez Wójta Gminy Orły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. adaptacji istniejących obiektów po byłej bazie SKR na potrzeby stacji demontażu pojazdów
o zdolności przetwarzania do 10 ton na dobę odpadów niebezpiecznych w obrębie wsi Orły.
Niniejsza decyzja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Orły w pokoju Nr 18

 

Załączniki:

Zawiadomienie - obwieszczenie Plik pdf 44.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-04-15
Publikujący -

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
umarzam prowadzone na wniosek Firmy Handlowo Usługowej Maciej Marek Buszkowice 62, 37-710 Żurawica z dnia 02.04.2008 r. postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr L.dz.7624/10/07/08 z dnia 18.03.2008 r. polegającego na adaptacji istniejących obiektów na stację demontażu pojazdów, zbiórki, segregacji i odzysku odpadów zlokalizowanej na działce Nr 373/7 w obrębie wsi Niziny

Załączniki:

decyzja Plik pdf 84.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-04-03
Publikujący -

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na zamianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat naprawy pojazdów samochodowych - blacharstwo, lakiernictwo w obrębie wsi Kaszyce na działkach ewidencyjnych Nr 708/1, 708/4, 708/8
Inwestor zadania: Czesława Wojtowicz, 37-717 Kaszyce 98

Załączniki:

Decyzja.doc Plik doc 90.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-07-21
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 29 października 2020r. 03:35:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.